کمترین: 
3464.4
بیشترین: 
3464.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3464.4
زمان: 
11/25 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 25 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 بهمن 1396 , 3464.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":3464.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398