کمترین: 
972.7
بیشترین: 
972.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
972.7
زمان: 
11/25 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 25 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 بهمن 1396 , 972.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":972.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398