کمترین: 
5152.8
بیشترین: 
5152.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5152.8
زمان: 
11/25 09:10
قیمت پوند امروز 25 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 بهمن 1396 , 5152.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":5152.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398