کمترین: 
4588.3
بیشترین: 
4588.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4588.3
زمان: 
11/25 09:10
قیمت یورو امروز 25 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 25 بهمن 1396 , 4588.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":4588.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398