کمترین: 
3705.4
بیشترین: 
3705.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3705.4
زمان: 
11/25 09:10
قیمت دلار امروز 25 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 25 بهمن 1396 , 3705.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/25 09:10","price":3705.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398