کمترین: 
70
بیشترین: 
70
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
11/24 17:10
قیمت افغانی امروز 24 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 17:10","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398