کمترین: 
61.04
بیشترین: 
61.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.04
زمان: 
11/24 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 24 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 61.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 16:32","price":61.04}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398