کمترین: 
42
بیشترین: 
45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45
زمان: 
11/24 18:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 16:20","price":43},{"date":"1396/11/24 17:10","price":42},{"date":"1396/11/24 17:40","price":43},{"date":"1396/11/24 18:40","price":45}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398