کمترین: 
12725
بیشترین: 
13034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13034
زمان: 
11/24 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 24 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 13034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 15:40","price":12725},{"date":"1396/11/24 16:20","price":12810},{"date":"1396/11/24 17:00","price":12811},{"date":"1396/11/24 17:10","price":12806},{"date":"1396/11/24 17:40","price":12813},{"date":"1396/11/24 18:40","price":12984},{"date":"1396/11/24 21:30","price":13034}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398