کمترین: 
1300
بیشترین: 
1300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300
زمان: 
11/24 15:40
قیمت ریال عربستان امروز 24 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 1300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 15:40","price":1300}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398