کمترین: 
16300
بیشترین: 
16300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16300
زمان: 
11/24 15:40
قیمت دینار کویت امروز 24 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 16300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 15:40","price":16300}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399