کمترین: 
2880
بیشترین: 
2920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2920
زمان: 
11/24 15:40
قیمت منات آذربایجان امروز 24 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 2920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 13:30","price":2880},{"date":"1396/11/24 15:40","price":2920}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398