کمترین: 
6973
بیشترین: 
7030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7030
زمان: 
11/24 15:40
قیمت پوند امروز 24 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 بهمن 1396 , 7030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 13:30","price":6973},{"date":"1396/11/24 15:40","price":7030}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398