کمترین: 
773000
بیشترین: 
781000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781000
زمان: 
11/24 17:18
قیمت نیم سکه امروز 24 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 781000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 12:18","price":773000},{"date":"1396/11/24 13:12","price":774000},{"date":"1396/11/24 17:18","price":781000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398