کمترین: 
464000
بیشترین: 
473000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472000
زمان: 
11/24 18:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 24 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 472000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:24","price":464000},{"date":"1396/11/24 12:18","price":466000},{"date":"1396/11/24 12:42","price":469500},{"date":"1396/11/24 13:30","price":468500},{"date":"1396/11/24 13:54","price":472000},{"date":"1396/11/24 15:24","price":473000},{"date":"1396/11/24 18:06","price":472000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398