کمترین: 
773500
بیشترین: 
783000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
782000
زمان: 
11/24 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 24 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 782000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:24","price":773500},{"date":"1396/11/24 12:18","price":774500},{"date":"1396/11/24 12:42","price":775000},{"date":"1396/11/24 13:12","price":775500},{"date":"1396/11/24 13:54","price":776000},{"date":"1396/11/24 15:24","price":777000},{"date":"1396/11/24 16:00","price":778000},{"date":"1396/11/24 17:06","price":779500},{"date":"1396/11/24 17:18","price":783000},{"date":"1396/11/24 18:06","price":782000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398