کمترین: 
4920
بیشترین: 
4978
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4942
زمان: 
11/24 21:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4942 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 11:20","price":4920},{"date":"1396/11/24 11:40","price":4978},{"date":"1396/11/24 11:50","price":4948},{"date":"1396/11/24 12:00","price":4953},{"date":"1396/11/24 12:40","price":4933},{"date":"1396/11/24 13:00","price":4953},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4948},{"date":"1396/11/24 13:50","price":4943},{"date":"1396/11/24 14:00","price":4953},{"date":"1396/11/24 14:10","price":4950},{"date":"1396/11/24 14:20","price":4953},{"date":"1396/11/24 14:30","price":4951},{"date":"1396/11/24 14:50","price":4949},{"date":"1396/11/24 15:10","price":4948},{"date":"1396/11/24 15:20","price":4945},{"date":"1396/11/24 15:30","price":4947},{"date":"1396/11/24 16:10","price":4949},{"date":"1396/11/24 16:30","price":4951},{"date":"1396/11/24 17:40","price":4948},{"date":"1396/11/24 18:10","price":4943},{"date":"1396/11/24 19:10","price":4939},{"date":"1396/11/24 19:40","price":4940},{"date":"1396/11/24 21:00","price":4942}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398