کمترین: 
3995
بیشترین: 
4040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4035
زمان: 
11/24 16:10
قیمت دلار استرالیا امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4035 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:50","price":3995},{"date":"1396/11/24 11:10","price":4000},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4025},{"date":"1396/11/24 15:40","price":4040},{"date":"1396/11/24 16:10","price":4035}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398