کمترین: 
4047
بیشترین: 
4093
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4093
زمان: 
11/24 13:30
قیمت دلار کانادا امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 بهمن 1396 , 4093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:50","price":4047},{"date":"1396/11/24 11:10","price":4055},{"date":"1396/11/24 13:30","price":4093}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399