کمترین: 
98085.7
بیشترین: 
98103.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98103.4
زمان: 
11/24 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 24 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 98103.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:30","price":98095.2},{"date":"1396/11/24 10:40","price":98085.7},{"date":"1396/11/24 10:50","price":98096.8},{"date":"1396/11/24 11:00","price":98090.9},{"date":"1396/11/24 13:30","price":98103.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398