کمترین: 
3850
بیشترین: 
3850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3850
زمان: 
11/24 10:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 بهمن 1396 , 3850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:20","price":3850}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398