کمترین: 
3700
بیشترین: 
3700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3700
زمان: 
11/24 10:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 بهمن 1396 , 3700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:20","price":3700}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398