کمترین: 
1368
بیشترین: 
1392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1392
زمان: 
11/24 15:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 1392 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:10","price":1368},{"date":"1396/11/24 15:40","price":1392}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398