کمترین: 
605
بیشترین: 
610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610
زمان: 
11/24 15:50
قیمت کرون سوئد امروز 24 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 بهمن 1396 , 610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:10","price":610},{"date":"1396/11/24 10:20","price":605},{"date":"1396/11/24 15:50","price":610}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398