کمترین: 
5350
بیشترین: 
5430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5400
زمان: 
11/24 15:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 5400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:10","price":5350},{"date":"1396/11/24 11:10","price":5370},{"date":"1396/11/24 15:40","price":5430},{"date":"1396/11/24 15:50","price":5400}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398