کمترین: 
788
بیشترین: 
792
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
792
زمان: 
11/24 15:40
قیمت یوان چین امروز 24 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:10","price":788},{"date":"1396/11/24 15:40","price":792}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398