کمترین: 
1326
بیشترین: 
1352
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1352
زمان: 
11/24 15:40
قیمت لیر ترکیه امروز 24 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 1352 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:10","price":1326},{"date":"1396/11/24 13:30","price":1351},{"date":"1396/11/24 15:40","price":1352}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398