کمترین: 
6122
بیشترین: 
6164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6164
زمان: 
11/24 15:40
قیمت یورو امروز 24 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 24 بهمن 1396 , 6164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 10:10","price":6122},{"date":"1396/11/24 10:50","price":6127},{"date":"1396/11/24 11:10","price":6134},{"date":"1396/11/24 15:40","price":6164}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398