کمترین: 
0
بیشترین: 
767.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
767.2
زمان: 
11/24 09:10
قیمت درام ارمنستان امروز 24 بهمن 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 767.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":765.9},{"date":"1396/11/24 09:10","price":767.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398