کمترین: 
0
بیشترین: 
2177.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2177.5
زمان: 
11/24 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 24 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 2177.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":2176.2},{"date":"1396/11/24 09:10","price":2177.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399