کمترین: 
0
بیشترین: 
64.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.2
زمان: 
11/24 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 24 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 64.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":63.7},{"date":"1396/11/24 09:10","price":64.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399