کمترین: 
0
بیشترین: 
941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
941
زمان: 
11/24 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":940.7},{"date":"1396/11/24 09:10","price":941}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398