کمترین: 
0
بیشترین: 
473.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
473.3
زمان: 
11/24 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 473.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":473.2},{"date":"1396/11/24 09:10","price":473.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399