کمترین: 
0
بیشترین: 
2799.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2799.1
زمان: 
11/24 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 بهمن 1396 , 2799.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":2791.5},{"date":"1396/11/24 09:10","price":2799.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399