کمترین: 
0
بیشترین: 
3348.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3348.1
زمان: 
11/24 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 3348.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":3343.9},{"date":"1396/11/24 09:10","price":3348.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399