کمترین: 
0
بیشترین: 
57.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.7
زمان: 
11/24 09:10
قیمت روپیه هند امروز 24 بهمن 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 24 بهمن 1396 , 57.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":57.6},{"date":"1396/11/24 09:10","price":57.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399