کمترین: 
0
بیشترین: 
7.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.2
زمان: 
11/24 06:50
قیمت لیر سوریه امروز 24 بهمن 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 7.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":7.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399