کمترین: 
0
بیشترین: 
9845.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9845.7
زمان: 
11/24 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 24 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 9845.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":9839.8},{"date":"1396/11/24 09:10","price":9845.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399