کمترین: 
0
بیشترین: 
312.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
312.4
زمان: 
11/24 09:10
قیمت دینار عراق امروز 24 بهمن 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 312.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":312.3},{"date":"1396/11/24 09:10","price":312.4}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399