کمترین: 
0
بیشترین: 
9627.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9627.9
زمان: 
11/24 09:10
قیمت ریال عمان امروز 24 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 9627.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":9622.3},{"date":"1396/11/24 09:10","price":9627.9}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399