کمترین: 
0
بیشترین: 
468.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
468.3
زمان: 
11/24 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 24 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 468.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":465.3},{"date":"1396/11/24 09:10","price":468.3}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399