کمترین: 
0
بیشترین: 
611.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.4
زمان: 
11/24 09:10
قیمت کرون دانمارک امروز 24 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 611.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":610.5},{"date":"1396/11/24 09:10","price":611.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398