کمترین: 
0
بیشترین: 
459.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
459.4
زمان: 
11/24 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 24 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 بهمن 1396 , 459.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":458.4},{"date":"1396/11/24 09:10","price":459.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399