کمترین: 
0
بیشترین: 
53.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.7
زمان: 
11/24 09:10
قیمت افغانی امروز 24 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 53.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":53.8},{"date":"1396/11/24 09:10","price":53.7}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399