کمترین: 
0
بیشترین: 
3944.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3944.3
زمان: 
11/24 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 3944.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":3944.4},{"date":"1396/11/24 09:10","price":3944.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399