کمترین: 
0
بیشترین: 
2945.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2943.5
زمان: 
11/24 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 24 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 بهمن 1396 , 2943.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":2945.6},{"date":"1396/11/24 09:10","price":2943.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399