کمترین: 
0
بیشترین: 
3414.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3414.8
زمان: 
11/24 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 24 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 3414.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":3403.8},{"date":"1396/11/24 09:10","price":3414.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399