کمترین: 
0
بیشترین: 
587.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585.2
زمان: 
11/24 09:10
قیمت یوان چین امروز 24 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 بهمن 1396 , 585.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":587.1},{"date":"1396/11/24 09:10","price":585.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399