کمترین: 
0
بیشترین: 
975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
975
زمان: 
11/24 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 24 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 بهمن 1396 , 975 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":970.2},{"date":"1396/11/24 09:10","price":975}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399