کمترین: 
0
بیشترین: 
5131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5125.9
زمان: 
11/24 09:10
قیمت پوند امروز 24 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 بهمن 1396 , 5125.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/24 06:40","price":0},{"date":"1396/11/24 06:50","price":5131},{"date":"1396/11/24 09:10","price":5125.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399